درباره سامانه هوشمند سنا

سامانه هوشمند سنا

ما با بکارگیری دانش نوین و کادر مجرب توانستـه ایم گامـی بلند در جهت توسـعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشوری و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز سازمان‌های دولتی و خصوصی در کشور عزیزمان برداریم و همچنین اقدامات موثری در جهت بهره وری و حرکت به سوی جامعه‌ای هوشمند و دولت الکترونیک انجام دهیم امید است بتوانیم در توسعه و پیشرفت این حوزه قدمی هرچند کوچک را برداشته و موجبات تعالی و رشد این فناوری را فراهم نماییم.